K L I K K A A M A L L A  K U V A A            P Ä Ä S E T    T O I M I S T O N              P D F -  REFERENSSILUETTELOON

Arkkitehtuuri on taito
ja samalla taidetta,
pystyä luomaan tila ihmisen vaatimien
tarpeiden ja toimintojen ympärille. 
 
Pertti Mertaoja
 
  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr

   M A A H E R R A N K A T U  5  D 34,  50100  M I K K E L I,    puh. 0500-253952,   s-posti:   pertti@mertaoja.com