K L I K K A A M A L L A  K U V A A            P Ä Ä S E T    T O I M I S T O N              P D F -  REFERENSSILUETTELOON

Arkkitehtuuri on taito
ja samalla taidetta,
pystyä luomaan tila ihmisen vaatimien
tarpeiden ja toimintojen ympärille. 
 
Pertti Mertaoja