OLEMME TÄÄLLÄ / Location

A R K K I T E H T I T O I M I S T O  P E R T T I   M E R T A O J A
Maaherrankatu 5 D 34, 50100 Mikkeli

50100 Mikkeli Finland
tel. +358 -500 -253952

email: pertti@mertaoja.com

Vastuullista, käyttäjälähtöistä ekologista arkkitehti- ja sisustussuunnittelua yli 40 vuotta. Loma-asunnot, pientalot, asuin- ja liikerakennukset, julkiset rakennukset, laajennukset ja saneeraukset. Laadimme kaikki toimeksiannot kokoon katsomatta samalla innostuksella. Suoritamme myös kaikenlaista rakennusalaan ja suunnitteluun liittyvää neuvontaa. 
 
  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr

   M A A H E R R A N K A T U  5  D 34,  50100  M I K K E L I,    puh. 0500-253952,   s-posti:   pertti@mertaoja.com